Elsäkerhetstråden

Byggt nått eget? Frågor om akvarieteknik? Det som inte går under "växter" kan det skrivas om här.

Moderator: Hedersmedlemmar

Skriv svar
Användarvisningsbild
Raven
Hedersmedlem & Donator
Hedersmedlem & Donator
Inlägg: 10854
Blev medlem: 19 sep 2006, 04:09
Ort: Norrköping
Kontakt:

Elsäkerhetstråden

Inlägg av Raven » 12 jun 2011, 03:12

Det kopplas ju en del både färdig utrustning och hemmabyggd vilket inte alltid slutar så bra så tänkte det kunde passa med en tråd om elsäkerhet, vad man kan göra för att minska riskerna för elskador, hur man säkrast kopplar, personliga erfarenheter medmera.

Tänkte skriva bl.a om säkringar, jordfelsbrytare, sladdar, kontaktdon av olika slag medmera men finns det något du tycker borde tas upp utöver vad jag redan nämnt?
Senast redigerad av 1 Raven, redigerad totalt 17 gånger.
Människor kommer, människor går, PlantSwap är det enda som består!
Länkgalleri
Faktatråd om vatten
AkvarieWiki

Användarvisningsbild
Raven
Hedersmedlem & Donator
Hedersmedlem & Donator
Inlägg: 10854
Blev medlem: 19 sep 2006, 04:09
Ort: Norrköping
Kontakt:

Inlägg av Raven » 12 jun 2011, 03:13

Ta aldrig några risker eller genvägar när du arbetar med starkström, vägguttag är oftast avsäkrade på 10A och det räcker med 0.01A genom hjärtat för att en människa ska riskera att dö.
Håll alltid arbetsplatsen fri från både djur och barn och använd ALDRIG strömbrytaren för att göra en apparat strömlös då många strömbrytare enbar bryter 1 ledare, är fasen inkopplad är utrustningen strömförande även om den verkar va helt avstängd så dra ALLTID ut stickkontakten för att va säker på att strömmen är bortkopplad.

Arbeta aldrig med starkström om du inte är helt säker på hur arbetet ska göras, har dom rätta verktygen för arbeten och en bra arbetsmiljö.
Det är DU och ingen annan än DU som har det fulla ansvaret för det du kopplar och för dom sak och personskador som uppstår om du gör fel och skulle det börja brinna kan det bli problem med försäkringsbolagen.Säkringar
Säkringar används för att skydda elanläggningen mot skador som kan uppstå vid kortslutning och säkringar tål mycket mer ström än en människokropp.

Jordfelsbrytare / jfb
En jordfelsbrytare mäter hur mycket ström som går genom FAS och NOLLA, om strömmen går fel väg blir det en obalans mellan fas och nolla som jordfelsbrytaren känner av och bryter spänningen, de flesta jfb bryter när läckströmmen når upp till 30ma.
Jordfelsbrytare behöver inte jord för att fungera och det är MYCKET viktigt att jordfelsbrytare motioneras med jämna mellanrum annars kommer de med tiden att fungera sämre och i värsta fall helt sluta fungera, motioneringen görs genom att använda test-knappen på jordfelsbrytaren minst 1 gång i månaden.

Trasig utrustning
Trasig utrustning kan beroende på skadan orsaka brand, personskador och i värsta fall dödsfall så trasig utrustning ska alltid slängas eller repareras av en kompetent person.
Doppvärmare med glaskropp får aldrig lämnas inkopplade vid vattenbyten för då kan glaset hettas upp och sen spricka när det kyls av av akvarievattnet, spruckna doppvärmare får inte på några som helst villkor användas då vattnet riskerar att bli strömförande.
En doppvärmare som spricker kan dessutom orsaka följdskador på utrustning kopplade till samma vägguttag, läst om en fisk som gjorde sönder en doppvärmare, fisken överlevde men monitorn som var kopplad på samma uttag som doppvärmaren gick sönder och säkringen slog ifrån.

Sladdar
Mycket av den utrustning vi använder till akvarier används i akvariet så det är mycket viktigt att sladdar med jämna mellanrum inspekteras för skador, vanligt att sladdarna hårdnar efter en tid i akvariet och då ska de kasseras pga kraftigt ökad risk för sprickor på skyddsisoleringen.
Om du behöver förlänga en sladd så använd en skarvkontakt(kostar ~10kr styck), har du ingen skarvkontakt så kan du använda en sladdströmbrytare men förläng ALDRIG en sladd som kommer eller kan komma i kontakt med vatten.

Jordad / Ojordad utrustning
Har du en jordad kontakt vid akvariet så är det bara en fördel att välja jordad utrustning i den mån det går men viktigt att tänka på är att om vägguttaget är ojordat ska du aldrig använda ett jordat grenuttag då all jordad utrustning kopplat till det ojordade grenuttaget kan bli strömförande när jordad utrustning går sönder.

Val av utrustning
När du väljer utrustning så försök att välja utrustning som är skyddsjordad eller har en hög ip-klassning.
Skyddsjord används som ett extra skydd när spänningen går fel väg, till exempel en lysrörsramp i aluminium kan bli strömförande men har lysrörsrampen skyddsjord går strömmen till skyddsjorden och minskar då risken för personskador, blir det en fullständig kortslutning mot skyddsjord ska säkringen gå och göra lysrörsrampen och elanläggningen på säkringen strömlös.
NOTERA att skyddsjord kräver vägguttag med jordstift och att alla förlängningsladdar och grenuttag har skyddsjord, en bild på jordad stickkontakt, skyddsjorden är metallbiten mellan piggarna.
http://www.lampsladdar.se/Shop/Image/Ar ... jordad.jpg

Skyddsjorden på stickuttag sitter på sidorna och är de 5st mässingsfärgade delarna på detta grenuttag.
http://media.redcatsnordic.com/ellos/im ... 4_prod.jpg

IP klasser
Ip-klassningen visar hur "tätt" ett föremål är och för oss akvarister är den andra siffran den viktiga då den anger hur vattentätt ett föremål är.
Doppvärmare och pumpar ska ha ip-klass 68(högsta) medans lysrörshållare från arcadia kan ha ip-klass 67.

IPX0 Oskyddat
IPX1 Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IPX2 Droppskyddat vid max 15° lutning
IPX3 Strilsäkert
IPX4 Striltätt
IPX5 Spolsäkert
IPX6 Spoltätt
IPX7 Vattentätt (nedsänkt i vatten)
IPX8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)

Färgkodningar
Ledarna i sladdar är färgkodade(se bild)
http://www.lampsladdar.se/Shop/Image/Ar ... jordad.jpg

Brun och svart ledare brukar va FAS
Blå brukar va NOLLA
Grön/gul ska alltid vara SKYDDSJORD men i äldre installationer kan den va röd.
UTGÅ ALRIG FRÅN ATT FÄRGERNA ÄR KORREKT INKOPPLADE UTAN MÄT ALLTID UPP VAD SOM ÄR VAD FÖR KOPPLAR DU FAS TILL JORD BLIR UTRUSTNINGENS HÖLJE STRÖMFÖRANDE.

Sånt man aldrig ska göra.
Tvinna ihop sladdar
Använda eltejp för att skydda/hålla ihop tvinnade sladdar
Använda trasig utrustning/utrustning som ger stötar
Använda utrustning med trasig eller skadad sladd
Koppla med barn och djur i närheten
Fuska
Koppla utan att ha nödvändig kunskap för hur det ska göras på ett säkert sätt
Använda test-pennor för att kolla om det finns spänning då test-pennor kan visa fel.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddsjord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fhttp://sv ... C3%A4rgkod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kring
Senast redigerad av 11 Raven, redigerad totalt 28 gång.
Människor kommer, människor går, PlantSwap är det enda som består!
Länkgalleri
Faktatråd om vatten
AkvarieWiki

Användarvisningsbild
Raven
Hedersmedlem & Donator
Hedersmedlem & Donator
Inlägg: 10854
Blev medlem: 19 sep 2006, 04:09
Ort: Norrköping
Kontakt:

Inlägg av Raven » 12 jun 2011, 03:13

Reserverad
Människor kommer, människor går, PlantSwap är det enda som består!
Länkgalleri
Faktatråd om vatten
AkvarieWiki

Användarvisningsbild
Triad
Hedersmedlem & Donator
Hedersmedlem & Donator
Inlägg: 3520
Blev medlem: 06 jun 2009, 12:34
Ort: Älmhult

Inlägg av Triad » 12 jun 2011, 10:46

Vad som kan avskräcka många människor från att koppla själv är att beskriva lagen samt vad som händer med kroppen vid en kortslutning via dig själv.

Pettson
CO2 närd planta
CO2 närd planta
Inlägg: 521
Blev medlem: 01 feb 2011, 01:14
Ort: Stockholm

Inlägg av Pettson » 12 jun 2011, 14:55

Nått sånt här då...

Elchock innebär en skadlig verkan av elektrisk ström som passerar genom en människas eller ett djurs kropp. Skadorna kan vara av skiftande slag, allt från brännskador på huden till hjärtstillestånd. Redan vid små strömstyrkor, under 10 mA, kan kramper uppstå och få till följd att den skadedrabbade t.ex. inte kan släppa ett grepp. Om en något högre växelström passerar genom bröstkorgen, finns risk för hjärtkammarflimmer. I detta fall upphör blodcirkulationen nästan helt, vilket kan leda till såväl neurologiska som fysiologiska skador och till död, om inte hjärtats funktion snabbt kan återställas.

För växelström gäller att den redan vid relativt låga strömmar kan orsaka kramper som kan leda till att den drabbade inte kan släppa taget och därmed bryta strömkretsen. Om 10 mA växelström med en frekvens i området 15 100 Hz passerar genom en underarm, kan 99% av männen släppa taget men motsvarande gräns för kvinnor går vid 6 mA.

Kroppsimpedansen vid strömgenomgång kan indelas i hudmotstånd och kroppens inre kroppsmotstånd. Hudimpedansen kan uppfattas som ett halvledande skikt. Om strömmen kommer över ett visst värde blir huden ledande. Vid beröringsspänningar över 100 volt kan strömmen bli så stor att hudimpedansen istället blir ett ledande skikt. Av det följer att risken för brännskador på huden ökar med ökad spänning.

Hudmotståndet är dels beroende av beröringsytans storlek, dels av beröringsspänningen. Vid beröringsspänningar över 100 V är beröringsytan av mindre betydelse. Kroppens inre motstånd (innanför huden) får anses vara i huvudsak resistiv. Motståndets storlek är beroende av vilken väg strömmen går (hand hand eller fot hand osv.). Det inre, resistiva motståndet i kroppen när strömmen går från en hand till båda fötterna anges till knappt 1000 Ohm.

Strömmens verkan i kroppen kan vara flera. Eftersom muskelvävnaderna är resistiva bildas värme i strömbanan enligt formeln: I²·R·t.

Varken muskelvävnader eller blod tål särskilt höga temperaturer. Redan vid måttlig uppvärmning börjar kroppsproteinerna koagulera och förstöras. Skador på muskelvävnader är därför relativt vanliga hos personer som utsatts för en något större strömgenomgång. Musklerna innehåller bl.a. ett färgämne myoglobin och blodet ett annat färgämne hemoglobin. Vid uppvärmning fälls dessa färgämnen ut och kan ge skador på bl.a. njurarna. Vid stor utfällning av färgämnena (stor eller långvarig strömgenomgång) sätts de fina gångarna i njurarna igen, vilket kan leda till akut urinförgiftning, om inte lämplig vätsketerapi sätts in i tid.

Hjärtat är i detta sammanhang ett unikt organ. Hjärtat styrs inte som andra muskler av impulser från hjärnan utan arbetar med hjälp av ett eget retledningssystem. Detta system kan slås ut av utifrån kommande elektriska pulser. Vid en större strömgenomgång i bröstkorgen kan hjärtstillestånd (hjärtkramp) inträffa. Med växelström är det emellertid vanligare att hjärtats system störs av strömgenomgången och att hjärtat då börjar flimra, så kallat hjärtflimmer eller hjärtkammarflimmer, varvid dess pumpande verkan så gott som upphör. Risken för hjärtflimmer är delvis beroende av tiden för strömgenomgången. Vid måttliga strömgenomgångar erfordras oftast att strömgenomgången varar längre än en hjärtslagscykel för att hjärtat skall börja flimra. Hur stor ström som erfordras för att störa hjärtats system är beroende av strömmens väg genom kroppen. Självklart är en strömbana från hand till bröstkorg en kritisk väg, men även en strömbana från vänster hand till någon av fötterna ger stor påverkan på hjärtat.

Det finns misstankar om att strömgenomgång med längre varaktighet även kan orsaka kvardröjande skador på nervbanor. Någon forskning som har belagt detta har hittills inte gjorts i Sverige.

Elchock åtföljs ofta av fall, vilket ibland kan medföra än svårare skador.

Användarvisningsbild
Raven
Hedersmedlem & Donator
Hedersmedlem & Donator
Inlägg: 10854
Blev medlem: 19 sep 2006, 04:09
Ort: Norrköping
Kontakt:

Inlägg av Raven » 17 jun 2011, 14:58

Uppdaterat mitt andra inlägg i tråden.
Pettson skrev:...
Den tar vi.
Människor kommer, människor går, PlantSwap är det enda som består!
Länkgalleri
Faktatråd om vatten
AkvarieWiki

aejohansson
CO2 närd planta
CO2 närd planta
Inlägg: 452
Blev medlem: 14 jun 2011, 00:06
Ort: Umeå

Inlägg av aejohansson » 27 jun 2011, 22:07

Jag brukar säga till mina vänner som frågar mig om elsaker är att om de känner att de ställer dumma frågor eller är tveksamma, lej någon som gör det åt dom..

Att få ström i sig gör ont!

Om någon gör ett dåligt jobb med el som någon annan skadas av eller än värre dör av så rubriceras det som vållande till kroppsskada eller vållande till annans död!

Ciklidis
Donator
Donator
Inlägg: 664
Blev medlem: 13 dec 2011, 19:54

Re: Elsäkerhetstråden

Inlägg av Ciklidis » 06 mar 2012, 10:18

Hej!
Vi sitter och diskuterar vad jordledningen ska ha för färg idag för att det ska va godkännt?
För var den gul/grön!

Ciklidis
Donator
Donator
Inlägg: 664
Blev medlem: 13 dec 2011, 19:54

Re: Elsäkerhetstråden

Inlägg av Ciklidis » 06 mar 2012, 10:23

Fick svaret ifrån Ravens tidigare inlägg!

aejohansson
CO2 närd planta
CO2 närd planta
Inlägg: 452
Blev medlem: 14 jun 2011, 00:06
Ort: Umeå

Re: Elsäkerhetstråden

Inlägg av aejohansson » 06 mar 2012, 16:10

Ciklidis skrev:Fick svaret ifrån Ravens tidigare inlägg!
Sen mätar man alltid iaf

Ciklidis
Donator
Donator
Inlägg: 664
Blev medlem: 13 dec 2011, 19:54

Re: Elsäkerhetstråden

Inlägg av Ciklidis » 06 mar 2012, 16:15

ja ja men det var bara färgen vi diskuterade!

Skriv svar

Återgå till "Teknik, DIY, tips & trix"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 7 och 0 gäster